Pomáháme udržovat mosty v dobrém stavu již 20 let

INFORMAČNÍ SYSTÉMY pro správu silničních objektů

Aplikace MostařNet je webová databázová aplikace určená pro správce mostních objektů. Je určená zejména pro vedení mostního pasportu mostů a propustků větších obcí nebo měst, ale je připravena i pro použití k evidenci mostů na silnicích II. a III.tříd (na silnicích I.tříd je využíván systém BMS).

Vizuální kontrola nepřístupných míst dronem

Kontrola nepřístupných míst stavebních konstrukcí je často náročná na techniku a její operativní dostupnost. Nástupem bezpilotní techniky se v oboru diagnostiky otevírají nové možnosti. Nabízíme certifikované řešení pro vizuální diagnostiku letecky přístupných částí konstrukce. Dron je ideální použít pro periodickou kontrolu, ale i k získání přesných informací o trhlinách, průsacích a dalším vybavení. Jeden z možných výstupů je vysoce přesná ortofotomapa terénu, nebo pohledů na níž lze provádět v dodaném software kontrolní měření.

využití

Drony-konzultace

Kromě specifických činností zaměřených na problematiku mostů, poskytujeme také konzultační služby zaměřené na efektivní využití dronů v dalších perspektivních oblastech. Mezi naše služby patří například zpracování studií implementace bezpilotních prostředků v oblasti:

  • operativního monitoringu mimořádných událostí
  • dokumentace investičních projektů
  • zpracování materiálů pro realitní činnost
  • zpracování reklamních materiálů
  • tvorby výukových materiálů
  • tvorby mapových podkladů
  • apod.

Výše uvedené služby poskytujeme jak komerčním společnostem, tak subjektům neziskové sféry, složkám Integrovaného záchranného systému, obcím a ostatním veřejným organizacím a fyzickým osobám.

Přinášíme nové technologie

Kontaktujte nás

Působíme po celé České Republice. Rádi si s vámi sjednáme schůzku.